Elektrik İşletmesi

5398 sayılı kanun kapsamında OSB’lere; yetkili organların kararı ile OSB sınırları içerisinde, enerji üretim, dağıtım ve ticaret faaliyetlerinden bir veya birkaçını, kuracağı şirket vasıtasıyla yapma yetkisini vererek OSB’ler enerji faaliyetlerinde serbest tüketici statüsü kazanmıştır. Kadirli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı 25.10.2007 enerji dağıtım lisansını almış ve Kadirli OSB. enerji nakil hattı 2009 yılında  TEİAŞ 18. İletim İşletme Dağıtım Gurup Müdürlüğü Kadirli TM’ye 12 km hat ile direk bağlanmıştır. Kadirli OSB İç dağıtım  enerji nakil hatlarımız 2. Bölgenin tamamında galeri ve boru geçişli olarak yer altına indirilmiştir. 1.Bölge havai hatlarının da ilerleyen yıllar içerisinde yer altına alınması planlanmaktadır.

Kadirli OSB. Bünyesinde 43 müteşebbis işletme bulunmaktadır. Bu işletmelerin toplam kurulu gücü 54.690KVA dır.

1 ve 2. kısım haberleşen sayaç otomasyonu devrede olup 2. Bölgenin elektrik altyapı çalışması devam etmektedir. 2 .Kısımda tüm parselleri müstakil bağlantı noktası ile ayrı ayrı besleyecek şekilde sistem kurulmuştur.

Tüm sayaçların uzaktan takibi yapılmakta sayaçlar Kadirli OSB  merkezinden okunmaktadır. Ayrıca sisteme bağlı tüm müşterimiz sayaç değerlerini internet ortamından izleme imkânına sahiplerdir.

Tarife             :Son Kaynak Yüksek tüketimli tarife

Birim Fiyat  :(Saatlik PTF + YEKDEM)x(1+%1,1)

Bağlantı: Saatlik PTF

Bağlantı: YEKDEM