Formlar

  FORM ADI TEMİN EDİLEN YER EVRAK
İmar Durumu-Aplikasyon Krokisi ve Yol kotu Başvuru Formu  Kadirli OSB  
Yapı Ruhsatı
Başvuru Dilekçesi
 
Yapı Ruhsatı İçin
Gerekli Evraklar
    Belgeler 
Yapı Kullanma
İzin Dilekçesi
   
Yapı Ruhsatı İçin
Gerekli Evraklar
   Belgeler
Yapı Ruhsat
Yenlieme Dilekçesi
   
GSM İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Başvuru Dilekçesi    
GSM İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı İçin Gerekli Evraklar    Belgeler
Enerji Müsadesi Dilekçesi  Kadirli OSB  
  Perakende Elektrik Satış Sözleşmesi  
  Dağıtım Sistemine Kullanım Anlaşması  
Kullanma Suyu Abonelik Başvurusu Formu  Kadirli OSB  
Kullanma Suyu Başvurusu İçin Gerekli Evraklar    Belgeler
Kanalizasyon Bağlantı İzni Belgesi Başvuru Formu    
Kanalizasyon Bağlantısı İçin Gerekli Evraklar    Belgeler
ÇED Raporu Talep Dilekçesi Çevre Ve Şehircilik Müdürlüğü  
Sorumlu Müdür Sözleşmesi  Firma  
Dejarj İzni Talep Formu    
OSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlığı Sözleşmesi OSGB Danışman
Firmalar
 
OSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet Sözleşmesi OSGB Danışman Firmalar  
Adres Talep Dilekçesi Kadirli OSB  
Faaliyet Talep Dilekçesi Kadirli OSB  
Tapu Talep Dilekçesi Kadirli OSB  
Parsel Tahsis Belgesi Kadirli OSB  
Parsel Tevhid Dilekçesi     
  İtfaiye Raporu Başvuru Formu Kadirli OSB  
Lisanssız Elektrik Üretimi Başvuru Formu Kadirli OSB  
Sanayi ParseliBaşvuru Formu Kadirli OSB  
Parsel Taahhüt Bildirimi    
Kiralama Taahhütnamesi    
Atık Yönetim Talimatı    
Arsa Tahsis Sözleşmesi