İlanlar

İLAN NO : 1- SUR DUVARI YAPIM İŞİ TEKLİF İLANI

EKLER: Teklif Mektubu: Teklif Mektubu Örneği(Sur duvarı)

                Şartname: Şartname(Sur duvarı)

Kadirli Osb Sınırına Kafes Telli Sur Duvarı Yapım İşi işi için teklife çıkılacaktır.

İşin adı     Kadirli Osb Sınırına Kafes Telli Sur Duvarı Yapım İşi
İşin kapsamı     Projesine göre gereken galvanizli dikenli tel, galvaniz kafes tel örgü, galvanizli tel (gergi için), perde duvar ve galvanizli (ve ya boyalı) direk için su, kum, çakıl çimento, kalıplık kereste, galvanizli bağlantı teli, betonarme demiri vs. malzemelerin temini, imalat yerine nakli, beton direklerin projelerine göre dikilmesi, perde duvar betonu, direk betonu, projesine göre betonarme demirinin yerine konulması ve 200 doz grobetonun dökülmesi, galvanizli dikenli tellerin çekilmesi, gerilmesi 2mm’lik galvanizli tel ile iyice bağlanması, galvanizli kafes telin galvanizli (ve ya boyalı) direkler arasına çekilerek bağlanması, galvanizli gergi teli ile projesine göre kafes telin gönderilmesi, çapraz gergi telinin aynı şartlarda çekilmesi, 2mm’lik galvanizli telle direk ve kafes tellerin bağlanması için gereken her türlü malzeme, alet, edevat, araç, işçilik, her türlü nakliye, iş yerinde yatay ve düşey taşımalar, bilimum müteferrik masraflar ile müteahhit karı ve genel giderler dahil, projesine göre Kontrol Mühendisinin direktiflerine uygun olarak ikmal edilmiş Betonarme Perde Duvarlı Emniyet Tel Örgüsünün komple Metre Tül bedeli TL’dir. 
Teklif dosyasının alınacağı yer Kadirli OSB Müdürlüğü
Teklifin yapılacağı yer Kadirli OSB Müdürlüğü
Teklif Verme Son Tarihi
Teklifin Şekli Kapalı zarf

 

Not: Kadirli OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabii değildir.