İlanlar

İLAN NO : 1- PARSELASYON PLAN YAPIM İŞİ TEKLİF İLANI

EKİ: İMAR PLANI (İndirmek için tıklayınız.)

Kadirli Organize Sanayi Bölgesi’nde yapılacak olan Parselasyon Plan dosyası  hazırlanması  işi için teklife çıkılacaktır.

 

İşin adı   Kesinleşmiş revizyon imar planına uygun olarak, Parselasyon planı yapım işi olup, OSB sınırları içinde yer alan alanlarda, 3194 sayılı İmar Kanununun 15 ve 16’ncı maddeleri uyarınca parselasyon niteliğinde ayırma haritaları ve ekleri, “Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliği” ve “Tescile Konu Harita ve Planlar Yönetmeliği”ne uygun olarak hazırlanması, resmi kurum ve kuruluşların onayına sunulması işidir.

 

İşin kapsamı    Kadirli Organize Sanayi Bölgesi’ne ait Osmaniye İli Sumbas İlçesi Alibeyli Köyü 272 ada 10,11,12 parsel, 270 ada 1 parsel, 273 ada 1 parsel ve Kadirli İlçesi Yusufizzettin Köyü  220 ada 2 parsel,143 ada 8 parsel, 219 ada 24,25,26 parsel ve bu parsellerin güney ve doğusundaki yol ve park alanı, 129 ada 16 parsel ve güneyindeki park alanı, 127 ada 10 parsel ve  batısındaki yol ve park alanı, 130 ada 7 parsel, 135 ada 6, 17 parsel, 135 ada 6 parselin güney ve kuzey batısındaki yol ve park alanı,131 ada 2,3 parsel, 132 ada 12,2,3,4 parsellerin doğusundaki sağlık koruma bandı (Toplam 39,84 hektar olmak üzere) kesinleşmiş revizyon imar planına uygun olarak, Parselasyon planı yapım işi olup, OSB sınırları içinde yer alan alanlarda, 3194 sayılı İmar Kanununun 15 ve 16’ncı maddeleri uyarınca parselasyon niteliğinde ayırma haritaları ve ekleri, “Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliği” ve “Tescile Konu Harita ve Planlar Yönetmeliği”ne uygun olarak hazırlanması, resmi kurum ve kuruluşların onayına sunulması işidir.

 

Teklif dosyasının alınacağı yer Kadirli OSB Müdürlüğü
Teklifin yapılacağı yer Kadirli OSB Müdürlüğü
Teklif Verme Son Tarihi 30/04/2021 Cuma saat: 16.00
Teklifin Şekli Kapalı zarf

 

Not: Kadirli OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabii değildir. Firma yer teslimi yapıldıktan sonra söz konusu işi 30 gün içerisinde bitirmekle sorumludur. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında, Kadastro Müdürlüğü ve Tapu Müdürlüğünde olan bekleme süreleri yukarıda belirtilen süreye dahil değildir. Resmi ilan tarifesi geçerli değildir. Kadastro ve Tapu Müdürlüğündeki Kadirli OSB ‘ye ait harçlar Müdürlüğe aittir. Firmaya ait harçlar Kadirli OSB ‘ye ait değildir.

 

İLAN NO :2 -HİZMET ALIMI İHALE İLANI

Kadirli Organize Sanayi Bölgesi’nde yapılacak olan Jandarma karakol binasına yönelik mimarlık ve mühendislik projelerinin hazırlanması hizmet alımı işi için teklife çıkılacaktır.

 

İşin adı Jandarma karakol binasına yönelik mimarlık ve mühendislik projelerinin hazırlanması hizmet alımı
İşin kapsamı Toplam 220m2’lik 2 katlı Jandarma karakol binası için mimarlık ve mühendislik projelerinin hazırlanması, keşif özetlerinin çıkarılması, ihale dosyasının hazırlanması işidir.
Teklif dosyasının alınacağı yer Kadirli OSB Müdürlüğü
Teklifin yapılacağı yer Kadirli OSB Müdürlüğü
Teklif Verme Son Tarihi 30/04/2021 Cuma saat: 16.00
Teklifin Şekli Kapalı zarf

 

Not: Kadirli OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabii değildir.