Kadirli Organize Sanayi Bölgesi Sunucu Bilgisayar Sistemi ve Kurulum İşi İhalesi

Kadirli Organize Sanayi Bölgesi Sunucu Bilgisayar Sistemi ve Kurulum İşi İhalesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kadirli Organize Sanayi Bölgesi Sunucu Bilgisayar Sistemi ve Kurulum İşi İhalesi Teknik şartnamesini ilanlar bölümünden edinebilirsiniz.

1.İdarenin                
                   
  a)Adı   Kadirli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı    
                   
  b)Adresi                                     Yusufizzettin Köyü Cadde 1 no 14 Kadirli/OSMANİYE    
                   
  c)Telefon-Faks numarası           0(328) 739 20 09            
                   
  d)Mail   kadirliosb@hotmail.com            
                   
2.İhale  Konusu İş   Kadirli Organize Sanayi Bölgesi Sunucu Bilgisayar Sistemi, ekipmanları ve eğitim işi
     
                   
3.İhalenin                
                   
  a) Yapılacağı Yer                             :  Kadirli Organize Sanayi Toplantı Salonu      
                   
  b) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati  : 13 Ocak 2021 Çarşamba saat : 13:00      
                   
4.Mal veya Hizmetin Teslimi    : Kadirli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlük Binasına teslim edilecektir.
                   
5.Teklifin Süresi ve Şekli        : Teklifler 30  Takvim günü boyunca geçerli olacaktır.  Teklifte Kaşe ve imza olmalıdır. Teklif teknik şartname de belirtilen her kalem için ayrı ayrı fiyatlar belirtilerek teklif verilecektir. Teklif verilen ürünlerin spesifikasyonlarını belirten belgeler bulunmalıdır.
Kapalı zarfta KDV hariç fiyat teklifleri verilecektir.
     
                   
6.Sözleşme : İhale sonucunun belirlendiği yönetim kurulu toplantı kararının tebliğinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde sözleşme imzalanacaktır.İş bu ihale şartnamesi ve Teknik şartname işin sözleşmesi kabul edilerek imzalanacaktır.
     
                   
7.Geçici ve Kesin Teminat       : Yok
     
     
                   
8.Vergi ve Yükümlülükler        : Mal alımından doğan vergiler ve Harçlar Yüklenici tarafından ödenir. 
                   
9.Ödeme İşlemleri      Fiziki Mal Tesliminde %50 ve kurulum ve Eğitim hizmetlerinden sonra %50
                   
10.İşin Süresi : Sözleşme Tarihinden itibaren 15 gün
     
                   
11.İdare, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya iptal etmekte serbesttir. Elektronik ortam yoluyla kırım yapma hakkı idarenin takdirindedir.

 

Related posts