Lisanssız Elektrik Üretimi

02/10/2013 Tarihinde Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine ilişkin Yönetmelik ve Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine ilişkin Yönetmeliğin uygulanmasına dair Tebliğ yayınlanmıştır. Bu çerçevede Kadirli Organize Sanayi Bölgesi sınırları dahilinde Lisanssız Elektrik Üretimi yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler aşağıdaki evrakları hazırlayarak başvuru dilekçesiyle birlikte Organize Sanayi Bölge Müdürlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.

Lisanssız Elektrik Üretim Başvuru Evrakları:

Lisanssız elektrik üretim başvuru formu Lütfen Tıklayın

Tesis yerinin tapusu ya da kiralama/kullanım hakkı belgesi

Tesis teknik özelliklerini de gösterir tek hat şeması

Kojenerasyon tesisleri için tesis toplam verimliliğine ilişkin belge

Başvuru ücretinin yatırıldığını gösterir belge

Çatı uygulaması haricindeki güneş enerjisine dayalı başvurular için ; mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri, sulu tarım arazileri, çevre arazilerde tarımsal kullanım bütünlüğünü bozan alanları kapsamadığına ilişkin belge

Jeotermal enerji kaynağına dayalı tesisler için işletme veya arama ruhsatı

Tüketim tesisinin bulunmaması halinde planlanan tüketim tesisine ait inşaat ruhsatı veya inşaat ruhsatının alınmasına gerek olmadığına ilişkin belge

Tesise ilişkin ÇED raporu veya ÇED gerekli değildir raporu

GES için gerekirse tesis sahasının yeterliliğini gösterir belge.

 

Not: Hidrolik kaynağa dayalı lisanssız üretim başvuruları doğrudan ilgili il özel idaresine yapılacaktır.

 

– Lisanssız Elektrik Üretimi Bağlantı Kapasitesi ve Durum Tablosu

– EPDK Lisanssız Elektrik Üretim Bildirim Formu

– Lisanssız Elektik Üretim Bağlantı Anlaşma Tablosu

Lisanssız Elektrik Üretimi Başvuru Formu İçin Lütfen Tıklayın

Lisanssız Elektrik Üretimi Teknik Değerlendirme Formu İçin Lütfen Tıklayınız

Yönetmelik İçin Lütfen Tıklayınız

Tebliğ İçin Lütfen Tıklayınız