Mevzuat

KANUNLAR

– Endüstri Bölgeleri Kanunu

– Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu

YÖNETMELİKLER

– Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği

– Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Gerçek veya Tüzel …..

– Kümelenme Destek Programı Yönetmeliği

– Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği

SIK KULLANILAN DOKÜMANLAR

– Kümelenme Destek Programı Uygulama Usul ve Esasları

– Parsel Tahsis, Satış ve Devirlerin Denetlenmesi

– Organize Sanayi Bölgelerindeki İmar İşlemleri

– Organize Sanayi Bölgeleri İmar Planı Şartnamesi

– Organize Sanayi Bölgeleri ve Sanayi Siteleri Projeleri Ödeneklerinin …..

ELEKTRİK İLE İLGİLİ MEVZUAT VEYÖNETMELİKLER

– Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği

– Elektrik Piyasası Lisanssız Elektrik Üretimine Dair Yönetmelik

– Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ