Yapı Kullanım Ruhsatı İçin Gerekli Evraklar

 

  EVRAK LİSTESİ ALINDIĞI KURUM
1 ÇED Görüşü Çevre Şehircilik Müdürlüğü
2 Tapu Yada arsa tahsis belgesi Kadirli OSB
3 Aplikasyon Krokisi Kadirli OSB
4 Plankote Harita Firması
5 İmar Durumu + imar çapı Kadirli OSB
6 Faydalı Alan hesabı Yapı Denetim Firması
7 Yapıya İlişkin bilgi formu (yibf) Yapı Denetim Firması
8 Yapı Denetim hizmet sözleşmesi Yapı Denetim Firması
9 Yapı Denetim taahhütnamesi Yapı Denetim Firması
10 Yapı Denetim yetkilisinin imza sürgüsü Yapı Denetim Firması
11 Yapı Denetim izin belgesi Yapı Denetim Firması
12 Yapı Denetim vergi levhası Yapı Denetim Firması
13 Yapı Denetim yetkilisi Kimlik fot. Yapı Denetim Firması
14 Yapı Sahibi ve yapı müteahhidi arasındaki sözleşme Yapı Müteahidi
15 Yapı Müteahhidi ticaret odası kaydı Yapı Müteahidi
16 Yapı Müteahhidi imza sirküleri Yapı Müteahidi
17 Yapı Müteahhidi ana sözleşme fotokopileri Yapı Müteahidi
18 Yapı Denetim hizmet bedeli 1. Taksidi Yapı Denetim Firması
19 Yapı Müteahhidi vergi levhası Yapı Müteahidi
20 Yapı Müteahhidi yetkilisi tc kimlik fotokopisi Yapı Müteahidi
21 Yapı Sahibi vekaleti Yapı Sahibi
22 Yapı Sahibi tc kimlik fotokopisi Yapı Sahibi
23 Şantiye Şefi sözleşmesi Şantiye Şefi
24 Şantiye Şefi sicil durum belgesi Şantiye Şefi
25 Şantiye Şefi ikametgah ilmuhaberi Şantiye Şefi
26 Şantiye Şefi tc kimlik fotokopisi Şantiye Şefi
27 Mimari Avan proje (2 Adet) Proje Mimar
28 Mimari Projeler (4 adet) Proje Mimar
29 Betonarme Projeler (4 adet) Proje İnşaat Müh.
30 Statik Hesapları (4 adet) Proje İnşaat Müh.
31 Zemin Etüt raporu (1 adet) Proje Jeoloji Müh.
32 Sıhhi Tesisat projesi (4 adet) Proje Makine Müh.
33 Isı Yalıtım hesabı (4 adet) Proje Makine Müh.
34 Asansör projesi( Asansör olanlar İçin) (3 adet) Asansör Firması
35 Elektrik Tesisat projesi (4 Adet) Proje Elektrik Müh.
36 Yangın Projesi ve yangın algılama (4 adet) Proje Elektrik Müh.
37 Kat Kalorifer projesi ve hesabı (kat kalorifer varsa) (2 adet) Proje Makine Müh.
38 Harita Mühendisi sicil belgesi Proje Harita Müh.
39 Zemin Etüt sicil durum belgesi Proje Jeoloji Müh.
40 Elektrik Proje sicil durum belgesi Proje Elektrik Müh
41 Makine Proje sicil durum belgesi Proje Makine Müh.
42 Statik Proje sicil durum belgesi Proje İnşaat Müh.
43 Mimari Proje sicil durum belgesi Proje Mimar
44 Kontrol Formları Yapı Denetim
45 Statik Ve mimari proje cd Ortam Proje Mimar+İnşaat Müh.
46 Yapı Ruhsat belge bedeli Kadirli OSB Hesabı