Yıllık İşletme Cetveli

        6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 5 ‘inci maddesinde; “Sanayi işletmeleri bir
senelik faaliyetlerini Yıllık işletme Cetvellerinde göstermeye ve bu cetvelleri takvim senesi
sonundan itibaren ilk dört ay içerisinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (Bilim,Sanayi
ve Teknoloji İl Müdürlüklerine) göndermeye mecburdurlar.” denilmektedir.
         Sanayi Sicil Belgesi almış firmaların 2017 yılına ait bilgilerini içeren Yıllık işletme
Cetveli bilgilerinin 30 Nisan 2018 tarihi mesai bitimine kadar Sanayi Sicil Bilgi Sistemine
giriş işlemlerini yapması gerekmektedir. Firmaların işletme cetveli işlemlerini mevcut şifre
ve belge numaralarıyla birlikte girerek yapması gerekmektedir. Aksi takdirde Sanayi Sicil
Kanununun 9’ uncu maddesi gereğince 1.046,00.-TL(Binkırkaltı) idari Para Cezası
uygulanacaktır.

Related posts